Advokátní kancelář | Třebíč | Vysočina | Praha | Mgr. Martin Lorenc | advokát | právník | obhájce | komplexní právní služby a kvalifikovaná právní pomoc advokát | právník | obhájce | právní zástupce | poradce Třebíč | Vysočina | Praha | Praha 6 | Dejvice

Budeme-li za Vás bojovat, tak vždy s plným nasazením a ambicí vyhrát. Kvalitně odvedená práce a Vaše spokojenost jsou naší prioritou. Výši naší odměny Vám sdělíme předem, krátkou úvodní konzultaci s návrhem možného řešení Vám obvykle poskytneme zdarma. K naší práci přistupujeme zodpovědně a profesionálně, k Vám osobně a lidsky.

Jsme advokátní kancelář, která působí v Třebíči a Praze. V Praze máme sídlo a v Třebíči pobočku, právní služby však poskytujeme i po celém Kraji Vysočina a dá se říci, že díky moderním a rychlým způsobům komunikace i po celém území naší republiky. Naše právní služby jsou cíleny pro široké spektrum klientely. Našimi klienty jsou jednotlivci z řad občanů, fyzické osoby podnikající a rovněž právnické osoby - menší i středně velké fimy, ale i neziskové organizace, školy, obce a spolky.

Poskytujeme právní služby v širokém spektru různých právních odvětví, kam spadá zejména právo občanské, obchodní, rodinné, pracovní a trestní a dále se pak specializujeme na některé úzce zaměřené právní služby. Jakožto advokátní kancelář poskytujeme komplexní právní služby a právní pomoc jako advokáti, právníci, nebo obhájci.

Pomůžeme Vám jak s běžnými (zpravidla) nespornými záležitostmi, jako jsou koupě či prodej nemovitosti, nebo uzavření smlouvy o dílo, uzavření nájemní smlouvy, výpověď pracovní smlouvy, tak i se spornými a složitějšími situacemi, které se nezávisle na naší vůli mohou stát každému z nás, například v důsledku účasti na dopravní nehodě, spáchání přestupku nebo trestného činu; pomůžeme Vám bez ohledu na to, zda jste poškozeným, obětí, nebo pachatelem.

Protože víme, že život není jen černý nebo bílý a ne každý má za všech okolností na výběr, na které straně se zrovna ocitne, poskytujeme právní služby jak žalobcům, žalovaným, oprávněným, povinným, poškozeným a obětem, tak i škůdcům, pachatelům, viníkům, obviněným, obžalovaným a přestupcům. Ctíme zásadu, že každý má vedle řady povinností i svá práva, která může - v mezích zákona - uplatňovat.
Občanské právo

Občanské právo

Smlouva kupní a darovací, nájem bytu, převody nemovitostí, náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, vymáhání pohledávek, soudní spory.

zobrazit více
Rodinné právo

Rodinné právo

Společné jmění manželů a jeho vypořádání, předmanželská smlouva, rozvod manželství, výživné na dítě, úprava styku rodiče s dítětem, určení otcovství, zastupování u soudu.

zobrazit více
Pracovní právo

Pracovní právo

Poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele, pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, spory o neplatnost ukončení pracovního poměru, spory o mzdu.

zobrazit více
Obchodní právo

Obchodní právo

Právní služby podnikatelům, smlouva o dílo, dodavatelské smlouvy, vymáhání pohledávek, různé spory mezi podnikateli.

zobrazit více
Korporátní právo

Korporátní právo

Zakládání, změny a přeměny obchodních společností, převod obchodního podílu a akcií, odvolání a jmenování jednatele.

zobrazit více
Insolvence a exekuce

Insolvence a exekuce

Insolvenční návrh, oddlužení manželů, osobní bankrot, oddlužení manželů, přihláška pohledávky, exekuční návrh, vylučovací žaloba.

zobrazit více
Trestní právo

Trestní právo

Právní pomoc podezřelému, obhajoba obviněného a obžalovaného, zastupování poškozeného, náhrada škody způsobená trestným činem.

zobrazit více
Pokuty a přestupky

Pokuty a přestupky

Přestupky v dopravním provozu, přestupkové řízení, správní delikty, řízení o uložení pokuty, odpor proti příkazu, odvolání proti rozhodnutí.

zobrazit více
Ostatní služby

Ostatní služby

Sepisování všech druhů smluv, zastupování ve všech soudních a správních řízeních, ochrana osobnosti, ochrana spotřebitele, autorské právo, náhrada škody na zdraví.

zobrazit více

Mgr. Martin Lorenc - Advokátní kancelář Třebíč - advokát

Mgr. Martin Lorenc

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích jsem krátkou chvíli působil v České obchodní inspekci – Inspektorát pro Středočeský kraj a Hlavní město Prahu (2009). Následně jsem jako advokátní koncipient nastoupil do Advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Svobody (AK Svoboda s.r.o.), kde jsem nepřetržitě vykonával praxi advokátního koncipienta (2009-2012). V... zobrazit více
Mgr. Lenka Kijová - Advokátní kancelář Třebíč -

Mgr. Lenka Kijová

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.  Po ukončení studia v roce 2006 jsem krátce pracovala na kontrolním oddělení Finančního úřadu v Třebíči. Praxi advokátního koncipienta jsem započala v advokátní kanceláři Mgr. Karla Neuberta a dále jsem pak pokračovala v advokátní kanceláři JUDr. Františka Sochora – Mgr. Marka Sochora (2007-2010). Od roku 2013 pracuji jako... zobrazit více

Pobočka Třebíč

Mgr. Lenka Kijová
Komenského nám. 1342/7
674 01 Třebíč

Tel.:
E-mail:

+420 737 401 084
kijova@ak-trebic.cz


Sídlo Praha

Mgr. Martin Lorenc, advokát
Stavitelská 1099/6, Dejvice
160 00 Praha 6

Tel.:
E-mail:

ev. č. ČAK:
IČ:
ID DS:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.cz

14756
74965701
7h8qrnw


Napište nám


xxxx