Mediace

Jako jediná advokátní kancelář v Třebíči poskytujeme službu mediace, kdy jako mediátorka působí Mgr. Lenka Kijová.
Mediace představuje kultivovanou formu řešení sporu. Mediační jednání je diskuse respektující zájmy a potřeby stran.

Jedná se o alternativu k soudnímu řízení, kdy spolu strany konfliktu za pomoci třetí nestranné osoby – mediátora – mluví. Mediace plně respektuje právo každého mít svůj pohled na věc. Mediátor vyslechne obě strany, nikoho nesoudí, nehodnotí, umožňuje stranám vidět věci v širších souvislostech. Vede rozhovor tak, aby každý mohl říci, co potřebuje a aby to ten druhý mohl slyšet. Často je mediace to první místo, kde se účastníci cítí opravdu bezpečně, pochopeni, přijati, schopni vyslechnout se navzájem a následně připraveni za pomoci mediátora hledat řešení, které bude pro obě strany přijatelné. Mediace je cesta, jak ukončit spor, který člověka vysává a trápí. Je o hledání cesty, jak ulevit duši a pohlížet do budoucna.

Jako mediátorka respektuji principy zákona o mediaci. Nabízím mediační služby nejen ve městě Třebíči, ale působím po celém kraji Vysočina. Vzdělání v mediaci jsem získala absolvováním výcviku facilitativní mediace u Mgr. Robina Brzobohatého (jeden z našich nejzkušenějších mediátorů, aktuálně vedoucí mediačního programu na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně) a JUDr. Tomáše Horáčka, Ph.D (spoluautor komentáře k zákonu o mediaci). Následně jsem své mediační dovednosti prohloubila tréninkem u JUDr. Radky Medkové a Mgr. Kateřiny Švajcrové.

Mediační služby lze využít pro širokou škálu sporů. Úspěšnost mediací se dlouhodobě ukazuje ve více než 80% případů. Mediovat lze obchodní kauzy, sousedské spory, konflikty v pracovně-právní oblasti, spory o náhradu škody, o vypořádání společného jmění manželů či podílového spoluvlastnictví a mnohé další. Speciální oblastí je pak rodinná mediace, kde možnost vyřešit spor s respektem k potřebám jednotlivých členů rodiny má obrovský význam. Opatrovnická řízení, tedy řízení o úpravě poměrů nezl. dětí pro dobu po rozvodu manželství rodičů (svěření dětí do péče, styk s rodičem, vyživovací povinnost), vychází z premisy, že v nejlepším zájmu dítěte je především dohoda rodičů. Možnost k takové dohodě dojít nabízí právě mediace.

Jestliže se na základě aktivního přístupu vyřešit svoji situaci smírnou cestou anebo na základě doporučení OSPOD či soudu rozhodnete k mediaci, neváhejte mne kontaktovat. Ráda Vám poskytnu nezávaznou úvodní konzultaci, při které posoudím vhodnost Vašeho sporu k mediaci, vysvětlím Vám základní principy a pravidla mediačního jednání. Pokud se spolu s druhou stranou rozhodnete vstoupit do vlastního mediačního jednání, dohodneme si termín setkání i jeho cenu. Nemusíte mít obavy, že by náklady na mediaci byly likvidační. Mohu Vás ujistit, že jsou mnohonásobně nižší, než ty, které byste museli vynaložit na řízení vedené soudem. Za zmínku stojí rovněž úspora časová. Někdy se podaří spor vyřešit již v rámci jednoho mediačního jednání. U složitějších kauz lze využít i pokračující setkávání.

Z mediace neodchází vítěz a poražený jako tomu bývá u soudu, ale lidé, kteří spolu přestali soupeřit a našli řešení, které oběma dává smysl.

Občanské právo

Občanské právo

Smlouva kupní a darovací, nájem bytu, převody nemovitostí, náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, vymáhání pohledávek, soudní spory.

zobrazit více
Rodinné právo

Rodinné právo

Společné jmění manželů a jeho vypořádání, předmanželská smlouva, rozvod manželství, výživné na dítě, úprava styku rodiče s dítětem, určení otcovství, zastupování u soudu.

zobrazit více
Pracovní právo

Pracovní právo

Poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele, pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, spory o neplatnost ukončení pracovního poměru, spory o mzdu.

zobrazit více
Obchodní právo

Obchodní právo

Právní služby podnikatelům, smlouva o dílo, dodavatelské smlouvy, vymáhání pohledávek, různé spory mezi podnikateli.

zobrazit více
Korporátní právo

Korporátní právo

Zakládání, změny a přeměny obchodních společností, převod obchodního podílu a akcií, odvolání a jmenování jednatele.

zobrazit více
Insolvence a exekuce

Insolvence a exekuce

Insolvenční návrh, oddlužení manželů, osobní bankrot, oddlužení manželů, přihláška pohledávky, exekuční návrh, vylučovací žaloba.

zobrazit více
Trestní právo

Trestní právo

Právní pomoc podezřelému, obhajoba obviněného a obžalovaného, zastupování poškozeného, náhrada škody způsobená trestným činem.

zobrazit více
Pokuty a přestupky

Pokuty a přestupky

Přestupky v dopravním provozu, přestupkové řízení, správní delikty, řízení o uložení pokuty, odpor proti příkazu, odvolání proti rozhodnutí.

zobrazit více
Ostatní služby

Ostatní služby

Sepisování všech druhů smluv, zastupování ve všech soudních a správních řízeních, ochrana osobnosti, ochrana spotřebitele, autorské právo, náhrada škody na zdraví.

zobrazit více

Mgr. Martin Lorenc - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc - advokát

Mgr. Martin Lorenc

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích jsem krátkou chvíli působil v České obchodní inspekci – Inspektorát pro Středočeský kraj a Hlavní město Prahu (2009). Následně jsem jako advokátní koncipient nastoupil do Advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Svobody v Praze (AK Svoboda s.r.o.), kde jsem nepřetržitě vykonával praxi advokátního koncipienta... zobrazit více
Mgr. Lenka Kijová - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc -

Mgr. Lenka Kijová

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od ukončení studia v roce 2006 vykonávám právní praxi v oblasti advokacie, když nejvíce zkušeností jsem získala v oblasti práva rodinného, občanského, pracovního a insolvenčního.V oblasti rodinného práva mám bohaté zkušenosti s rozvody manželství a s tím souvisejícími otázkami,... zobrazit více

Sídlo Třebíč

Komenského nám. 1342/7
674 01 Třebíč

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czMgr. Lenka Kijová

Tel.:
E-mail:

+420 737 401 084
kijova@ak-trebic.cz


Pobočka Praha

Truhlářská 1108/3
110 00 Praha 1-Nové Město

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czev. č. ČAK:
IČ:
ID DS:

14756
74965701
7h8qrnw


Napište nám


xxxx