Osobní bankrot

Stále častěji naši advokátní kancelář oslovují lidé, kteří jsou v tíživé finanční situaci, kdy na sebe převzali větší závazky (úvěry, půjčky apod.), které nejsou schopni splácet a dotazují se, jak tuto, z jejich pohledu, bezvýchodnou situaci řešit. V některých případech jsou tito lidé ještě ve fázi, kdy hradí své závazky řádně, ale pak už jim nezbývají finance na základní živobytí, jindy jsou již s mnohými závazky po splatnosti. Velmi často však byli svými věřiteli o dlužnou částku zažalováni a vymáhání převzal exekutor.
 
Na situaci dluhové pasti pamatuje insolvenční zákon, který dlužníkům po splnění zákonných podmínek umožňuje, aby na sebe vyhlásili osobní bankrot, resp. aby podali návrh na povolení oddlužení. Před podáním insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení je ovšem třeba zhodnotit celou situaci dlužníka – tedy získat přehled všech dluhů (výši dlužných částek a informaci o tom, jak dlouho je dlužník s úhradou dluhu po splatnosti), udělat si obrázek o majetkové situaci dlužníka, tzn. zda dlužník vlastní nějaký nemovitý majetek nebo movitý majetek vyšší hodnoty a dále jakých příjmů z výdělečné činnosti dlužník dosahuje. Takové posouzení poskytuje naše advokátní kancelář zcela zdarma. I v případě, kdy dlužník je aktuálně v situaci, která neskýtá naděje na povolení osobního bankrotu soudem, navrhne naše advokátní kancelář, jak dále finanční krizi řešit. Způsobů je mnoho a téměř vždy lze najít cestu, jak dosáhnout povolení oddlužení. Evidujeme mnoho klientů, kterým bylo na základě našeho odborně zpracovaného návrhu soudem povoleno oddlužení a ze svých dluhů se během příštích 5 let úspěšně očišťují. Na konci svého osobního bankrotu jim bude odpuštěno až 70% dluhů a začnou svůj život opět s čistým štítem.
 
Pokud jste v situaci přemíry dluhů a nevíte si rady, můžete nás kontaktovat. Úvodní konzultaci s komplexním posouzením Vaší věci poskytneme zdarma. Cenu zpracování návrhu na povolení oddlužení sdělíme předem. Narozdíl od různých podnikatelských subjektů, které nabízí pomoc s osobním bankrotem, naše advokátní kancelář garantuje precizní znalost insolvenčního zákona a související judikatury a zpracování insolvenčního návrhu tak, aby mu bylo soudem vyhověno.

Mgr. Lenka Kijová, právník, 6.6.2015
Občanské právo

Občanské právo

Smlouva kupní a darovací, nájem bytu, převody nemovitostí, náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, vymáhání pohledávek, soudní spory.

zobrazit více
Rodinné právo

Rodinné právo

Společné jmění manželů a jeho vypořádání, předmanželská smlouva, rozvod manželství, výživné na dítě, úprava styku rodiče s dítětem, určení otcovství, zastupování u soudu.

zobrazit více
Pracovní právo

Pracovní právo

Poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele, pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, spory o neplatnost ukončení pracovního poměru, spory o mzdu.

zobrazit více
Obchodní právo

Obchodní právo

Právní služby podnikatelům, smlouva o dílo, dodavatelské smlouvy, vymáhání pohledávek, různé spory mezi podnikateli.

zobrazit více
Korporátní právo

Korporátní právo

Zakládání, změny a přeměny obchodních společností, převod obchodního podílu a akcií, odvolání a jmenování jednatele.

zobrazit více
Insolvence a exekuce

Insolvence a exekuce

Insolvenční návrh, oddlužení manželů, osobní bankrot, oddlužení manželů, přihláška pohledávky, exekuční návrh, vylučovací žaloba.

zobrazit více
Trestní právo

Trestní právo

Právní pomoc podezřelému, obhajoba obviněného a obžalovaného, zastupování poškozeného, náhrada škody způsobená trestným činem.

zobrazit více
Pokuty a přestupky

Pokuty a přestupky

Přestupky v dopravním provozu, přestupkové řízení, správní delikty, řízení o uložení pokuty, odpor proti příkazu, odvolání proti rozhodnutí.

zobrazit více
Ostatní služby

Ostatní služby

Sepisování všech druhů smluv, zastupování ve všech soudních a správních řízeních, ochrana osobnosti, ochrana spotřebitele, autorské právo, náhrada škody na zdraví.

zobrazit více

Mgr. Martin Lorenc - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc - advokát

Mgr. Martin Lorenc

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích jsem krátkou chvíli působil v České obchodní inspekci – Inspektorát pro Středočeský kraj a Hlavní město Prahu (2009). Následně jsem jako advokátní koncipient nastoupil do Advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Svobody v Praze (AK Svoboda s.r.o.), kde jsem nepřetržitě vykonával praxi advokátního koncipienta... zobrazit více
Mgr. Lenka Kijová - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc -

Mgr. Lenka Kijová

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od ukončení studia v roce 2006 vykonávám právní praxi v oblasti advokacie, když nejvíce zkušeností jsem získala v oblasti práva rodinného, občanského, pracovního a insolvenčního.V oblasti rodinného práva mám bohaté zkušenosti s rozvody manželství a s tím souvisejícími otázkami,... zobrazit více

Sídlo Třebíč

Komenského nám. 1342/7
674 01 Třebíč

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czMgr. Lenka Kijová

Tel.:
E-mail:

+420 737 401 084
kijova@ak-trebic.cz


Pobočka Praha

Truhlářská 1108/3
110 00 Praha 1-Nové Město

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czev. č. ČAK:
IČ:
ID DS:

14756
74965701
7h8qrnw


Napište nám


xxxx